1. Home: Bulgaria >
 2. За нас >
 3. Нашата визия

Целта на Pall-Ex е да се утвърди като водеща европейска мрежа за доставки на палети.

Нашите основни ценности са

 1. Честност
  Да правим точните неща, да поемаме отговорност, основана на честността, откритата комуникация и доверието, които вдъхват в партньорите и клиентите ни уважение към нашата мисия.

 2. Прозрачност
  Да бъдем всичко това, което сме обещали да бъдем,  като оптимизираме бизнеса си за всички акционери с непрестанно развиване на надеждни, открити и честни вътрешнофирмени операции, насърчаваме културата, която позволява сътрудничеството, съвместната работа и равностойното вземане на решения от всички.

 3. Взаимноизгодни отношения
  Да създадем свързана мрежа от печеливши партньорства, които прибавят стойност и създават конкурентни търговски предимства за всички участници, а също и предоставят оптимални възможности за растеж, ефективност и развитие.

 4. Устойчивост
  Продъжително да създаваме и развиваме устойчив и гъвкав бизнес, насочен към бъдещето, в обхвата на нашата корпоративна социална отговорност чрез схеми за намаляване на въздействието върху околната среда, подпомагане на социални инициативи и достойни каузи.

 5. Отдаденост
  Да носим успех и да предоставяме отлично качество чрез пълна отдаденост при предоставяне на водещи услуги. Изграждаме продуктивни взаимоотношения, създаваме идеални условия за иновации и заемане на водеща роля в сектора на международната дистрибуция на палетизирани товари от името на нашите служители, партньори, членове и потребители на услугите ни.

 6. Иновации
  Да разширяваме полето си на дейност и успешно да отговаряме на предизвикателствата на променящия се бизнес свят, с прилагане на креативни решения, иновативни, адаптивни и ефикасни процеси, които да са двигателят на динамичните бизнес успехи на Pall-Ex Group и всички нейни акционери.