1. Home: Bulgaria >
  2. Нашите услуги >
  3. Технологии

Pall-Ex непрекъснато прилага иновации, за да предвиди и дори надхвърли очакванията на клиентите, и да предостави в тяхна подкрепа наистина полезни технологични решения. 

В сектора развиваме водещи технологични решения и качествени услуги за клиентите, които водят до положителни и измерими ползи в цялата Ви верига за доставки.

Pall-Ex достига най-високите равнища на получаване на данни в реално време от цяла Европа и е развила стратегически свързана верига от технологични решения, които се допълват взаимно и предоставят допълнителни ползи и печалби на Вас и Вашия бизнес.

Уеб порталът за доставки на Pall-Ex дава възможност на клиентите ни да развиват бизнеса си ефективно. Предоставяме един лесен и гъвкав за управление инструмент, с който може да въвеждате пратки, да проверявате и да съхранявате данни, както и да отпечатвате превозна документация.

Solitaire позволява на клиентите да изпращат по имейл на получателите данни за разпознаване на очакваната пратка, което дава възможност на крайните клиенти да проследяват своите поръчки с помощта на нашите решения за проследяване.

 

1. Потвърждение за доставка (POD) в реално време

Потвърждение за доставка (POD) в реално време

Потвържденията за доставка в реално време са неразделна част от прозрачността, която предлагаме на нашите клиенти. Напреднали сме изключително много с нашите решения и стандартизацията на документацията, която предлагаме в рамките на мрежата.

99% от потвържденията за доставка, които се зареждат в нашата IT система, се генерират в реално време от мобилни устройства. Шофьорите доставчици използват PDA устройства или нашата иновативна SMS E-POD система, която позволява на операторите да изпращат потвържденията за доставка от всякакъв вид мобилни телефони, като по този начин Вие и Вашите клиентите може да виждате цялата информация за статуса на пратките Ви в процеса на доставка.

2. Програма за проследяване и интернет услуги

Програма за проследяване и интернет услуги

Да интегрирате съвместими с Pall-Ex инструменти за проследяване на Вашия сайт или във Вашите офис системи - не може да бъде по-лесно.

Нашата програма за проследяване е под формата на кратък програмен код, който се инсталира лесно на Вашия сайт и позволява на клиентите Ви да проследяват лесно пратките си.

Клиетите, които се нуждаят от индивидуални решения и проследяване на пратките, могат да използват уеб услугите на Pall-Ex, за да подобрят значително на опита си до момента.

Интернет услугите на Pall-Ex Ви позволяват да оформяте и да представяте данните от проследяването точно според спецификациите Ви. В допълнение към този гъвкав дизайн, потребителите използват множеството функционалности на IT системата TWINE на Pall-Ex по различни начини, за да подпомогнат бизнеса си.

1. Потвърждение за доставка (POD) в реално време

Потвърждение за доставка (POD) в реално време

Потвържденията за доставка в реално време са неразделна част от прозрачността, която предлагаме на нашите клиенти. Напреднали сме изключително много с нашите решения и стандартизацията на документацията, която предлагаме в рамките на мрежата.

99% от потвържденията за доставка, които се зареждат в нашата IT система, се генерират в реално време от мобилни устройства. Шофьорите доставчици използват PDA устройства или нашата иновативна SMS E-POD система, която позволява на операторите да изпращат потвържденията за доставка от всякакъв вид мобилни телефони, като по този начин Вие и Вашите клиентите може да виждате цялата информация за статуса на пратките Ви в процеса на доставка.

2. Програма за проследяване и интернет услуги

Програма за проследяване и интернет услуги

Да интегрирате съвместими с Pall-Ex инструменти за проследяване на Вашия сайт или във Вашите офис системи - не може да бъде по-лесно.

Нашата програма за проследяване е под формата на кратък програмен код, който се инсталира лесно на Вашия сайт и позволява на клиентите Ви да проследяват лесно пратките си.

Клиетите, които се нуждаят от индивидуални решения и проследяване на пратките, могат да използват уеб услугите на Pall-Ex, за да подобрят значително на опита си до момента.

Интернет услугите на Pall-Ex Ви позволяват да оформяте и да представяте данните от проследяването точно според спецификациите Ви. В допълнение към този гъвкав дизайн, потребителите използват множеството функционалности на IT системата TWINE на Pall-Ex по различни начини, за да подпомогнат бизнеса си.